wtorek, 1 kwietnia 2014

o Rosji...

"Gdy Panna Emmie była w Rosji" - Harvey Pitcher
 Dzieje angielskich guwernantek na tle rewolucji październikowej, obraz carskiej Rosji i wejście do środowisk rosyjskiej arystokracji przez dziewczyny często pochodzące z biednych rodzin, żeby nie powiedzieć z nizin społecznych. Zimny klimat, inne zwyczaje, nieznany język i kultura, inna religia, ale też piękno, przepych, serdeczność, bezpośredniość i rodzinna atmosfera, wszystko to było szokujące i czarujące zarazem. Jak żyły, jak się przystosowywały do innej rzeczywistości, jak stawały się częścią rodzin dla których pracowały i wtapiały się niekiedy na zawsze w rosyjskie klimaty, dowiadujemy się z osobistych relacji spisanych przez Pitchera. Guwernantki widzą chaos i anarchię, walkę, niebezpieczeństwo, utratę majątków, a często wolności i życia. Angielskie guwernantki widziały dwie rosyjskie rewolucję i wojnę domową, to poruszające i bardzo ciekawe wspomnienia opowiedziane przez bohaterki tych wydarzeń.